InstaWalkeri tulemused

Allpool on kolm aruannet teenuse tulemuste kohta. Nendes graafikutes tähistab marker kuupäeva, millal teenus kontodega ühendati. Näete selgelt, kuidas aktiivsus ja tellijate arv kasvab. Märgatav on ka tellimuste katkestamine – see on kaudne näitaja publiku aktiivsusest ja sellest, et see on elus. On märgatav, et toimivus on erinevatel kontodel erinev.

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.